Tractament de les dades de caràcter personal

Us recomanem que llegiu atentament la Política de Privacitat cada vegada que visiteu la pàgina web, que podrà ser modificada en qualsevol moment.

La web a la qual esteu accedint és propietat de la entitat Servei d'Informació de Sistemes Educatius, - d'ara en endavant aula2.cat - amb NIF G60012242, i amb domicili al carrer Dalmàcia, 10 - 08034 - Barcelona. Telf. 93 280 60 06. E-mail: info[arroba]aula2.cat.

aula2.cat, pretén, mitjançant aquesta declaració formal, informar els visitants de quina és la nostra política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

En l'exercici de servir als seus clients, aula2.cat adquireix, guarda i transmet informacions i comunicacions que els clients poden considerar com privada o confidencial. Com pot ser el nom del client, adreça, telèfon, la qual és facilitada a aula2.cat per poder demanar els seus serveis. Una altra informació com l'estat del compte del client, categories de productes seleccionades i nom o identificació de l'usuari, és creada i mantinguda per aula2.cat en el curs normal de la seva activitat. Addicionalment, aula2.cat pot guardar el correu electrònic del client quan cregui que és necessari utilitzar-lo per a la comunicació d’incidències en l’ordre de comanda o en variacions dels seus productes.

SEGURETAT DE LES DADES

aula2.cat protegirà la confidencialitat de la informació dels clients, informació comptable i comunicacions personals fins al grau màxim de protecció d'acord amb la legislació vigent i els interessos d’aula2.cat, dels seus distribuïdors, dels seus empleats i d’altres clients dels serveis de aula2.cat. Per protegir la pèrdua, mal ús o alteració de la informació que és recollida pels clients, aula2.cat té mitjans i procediments físics, electrònics i de gestió per fer-ho.

ELECCIÓ DE RECEPCIONS I MODIFICACIONS

Els clients poden escollir evitar rebre notícies de nous productes o modificacions de productes existents de d'aula2.cat enviant una petició a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

DIVULGACIÓ DE LA INFORMACIÓ DEL CLIENT

aula2.cat no podrà divulgar informació personal del client o del seu compte excepte que aula2.cat cregui que sigui necessari divulgar aquesta informació per identificar, posar-se en contacte o prendre accions legals en contra de qualsevol que estigués inferint en els drets d’aula2.cat, els clients d’aula2.cat o d’altres, a llevat que la llei o alguna autoritat legal requerís aquesta divulgació de la informació.

aula2.cat no podrà divulgar, excepte per les raons citades anteriorment, a terceres parts els continguts de correu electrònic o qualsevol altra comunicació electrònica que aula2.cat pugui guardar o transmetre als seus clients. Les circumstàncies per les quals aula2.cat podria divulgar l’esmentada informació són quan:

  1. Sigui necessari per proveir el servei o productes.
  2. Sigui necessari per protegir els interessos legítims d' aula2.cat o dels seus clients. Sigui requerit per cooperar en algun procés legal.
  3. Sigui necessari per proveir una autoritat legal quan els continguts incompleixin la normativa vigent.

L'objectiu de la nostra política de privacitat és respectar al màxim la legislació vigent de protecció de dades personals. Si teniu qualsevol dubte sobre la confidencialitat o el tractament que reben les vostres dades, així com si desitgeu exercir algun dels drets d'informació, oposició, rectificació i cancel·lació que legalment us corresponen (o qualsevol altre dret que cregueu que us pot assistir ) podeu dirigir-vos a:

Carles Bosom Diumenjo

Carrer Dalmàcia, 10 - 08034 - Barcelona (Espanya)

Tél: 93 280 60 06

email: cbosom[arroba]aula2.cat

TIPUS DE DADES QUE ES RECULLEN

De conformitat amb l'exposat per la Llei Orgànica de Protecció de Dades (Llei Orgànica 15/99) de caràcter personal, les vostres dades personals s'inclouran en el nostre fitxer automatitzat. La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat principal:

  1. Recollir les dades bàsiques de facturació en el cas que es contracti algun servei, o les dades necessàries en cas de promocions gratuïtes. Al web s'ofereixen diversos serveis en línia en que es demanen les dades necessàries per a la prestació del servei requerit. Aquest tipus d'informació és rebuda per aula2.cat i mai és venuda, cedida o llogada a altres empreses.
  2. Obtenir la informació bàsica necessària per a respondre les consultes que se'ns formulin. En els formularis de consulta que es troben a la web es recull aquella informació que ens ajuda a respondre les consultes o preguntes que ens formulen. Aquesta informació és rebuda per aula2.cat i mai és venuda, cedida o llogada a altres empreses.
  3. Conèixer les visites que rep la nostra web. aula2.cat disposa en el seu servidor d'un programa estadístic que controla a nivell agregat les dades generals dels visitants a aquesta web, com ara pàgines més vistes, països d'origen dels visitants i similars. La finalitat d'aquestes estadístiques és oferir a aula2.cat una visió general de la web i la seva evolució, sempre a nivell agregat, pel que no es controlen visites d'usuaris en concret.

La nostra entitat ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries , segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que en l'actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i, per tant, no s'està fora de perill de possibles intromissions il.legals i indegudes, que no serien responsabilitat d'aula2.cat ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei.

La nostra entitat ha de fer tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. De totes maneres, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular, per això si hi ha alguna modificació de les dades, l'usuari de la web les comunicarà al responsable del fitxer, declinant a aquesta tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

CESSIÓ DE DADES A ALTRES EMPRESES

aula2.cat no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquesta web.

RECEPCIÓ D'E-MAILS PUBLICITARIS

Regularment, aula2.cat envia un e-mail notificant millores o novetats que es produeixin en aquesta web. En qualsevol moment podeu donar-vos de baixa enviant un e-mail a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..


Dalmàcia, 10 - 08034 Barcelona     Mapa

93 280 60 06     93 204 41 71

Informació comercial

 

El nostre horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9:00 a 18:00 hores ininterrompudament.

Connexió Usuaris

Accés al "Forat del Pany"